Samenwerking Acute Verpleegkundige Nachtzorg Gelderse Vallei van start

Ondanks de Coronacrisis is het toch gelukt om een regionale samenwerking in de nachtzorg Gelderse Vallei op te zetten. Dank voor de fijne samenwerking.

Ceciel

Samenwerking Acute Verpleegkundige Nachtzorg Gelderse Vallei van start

Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de afgelopen periode hun intentie om samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren, omgezet in actie. Vanaf 1 juni 2020 starten zij met de gezamenlijke verpleegkundige zorg in de nacht. Initiatiefnemers zijn Icare, Santé Partners, Opella en Vilente, in samenwerking met Huisartsen Gelderse Vallei en Zorgbelang Inclusief.

Het regionale nachtzorgteam kan tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij tijdelijke, acute zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Door samen te werken kan de acute verpleegkundige nachtzorg aan alle inwoners in de Gelderse Vallei worden geboden. Door de samenwerking kan de capaciteit van de organisaties efficiënter worden benut. Door als uitvalsbasis de locatie van de huisartsenpost te kiezen, kunnen de verpleegkundigen snel worden ingezet voor een acuut bezoek aan huis en kan ook de huisartsenpost worden ontlast. De acute verpleegkundige nachtzorg bestaat uit een verpleegkundige, die wordt gereden door een chauffeur van het Witte kruis, een organisatie met ervaring met huisartsenvervoer.

Afgelopen periode is gebruikt om de systemen in te richten om deze samenwerkingsvorm mogelijk te maken. Na de start kunnen andere zorgaanbieders aansluiten bij deze vorm van acute verpleegkundige nachtzorg. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Foto bijschrift: Icare, Santé Partners, Opella en Vilente werken samen voor acute verpleegkundige nachtzorg

Geplaatst op: 3-6-2020

Bron: Icare

Voornemen tot samenwerking nachtzorg Gelderse Vallei

 

Mooie samenwerking! Fijn om hier als projectleider een bijdrage aan te mogen leveren. Ceciel

 

header-logos-gvfoto-intentieverklaring

Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de intentie om vanaf het voorjaar van 2020 samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren. Er komt namens de organisaties één regionaal nachtzorgteam voor thuiswonende cliënten van de betrokken partijen die acute nachtzorg nodig hebben. Initiatiefnemers zijn Icare, Opella, Santé Partners en Vilente in samenwerking met Huisartsen Gelderse Vallei en Zorgbelang Inclusief.

Het regionale nachtzorgteam kan tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij tijdelijke, incidentele zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Door samen te werken is verpleegkundige nachtzorg voor mensen in de Gelderse Vallei beschikbaar en kunnen de verpleegkundigen sneller bij de mensen thuis zijn. De organisaties maken hiermee gebruik van elkaars capaciteit. Diensten voor medewerkers worden efficiënter ingevuld wat betreft de verhouding reistijd en zorgtijd.

Door de samenwerking met de Huisartsenpost kan in de nacht snel en gericht de juiste benodigde zorg worden ingezet. Zorgbelang Inclusief is betrokken om de ideeën en ervaringen van huidige nachtzorgcliënten te betrekken bij de ontwikkeling van deze samenwerking. De betrokken partijen willen de mogelijkheden tot samenwerking uitwerken en oplossingen zoeken voor praktische problemen. De verwachting is dat het regionale nachtzorgteam in het voorjaar van 2020 kan starten. Cliënten worden door de eigen zorgorganisatie op de hoogte gehouden van de samenwerking. Na de start kunnen andere zorgaanbieders aansluiten bij deze deskundige nachtzorg, die goed toegankelijk is voor alle inwoners van de Gelderse Vallei. De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door een regio-impuls vanuit het ZonMw-programma Juiste zorg op de juiste plek.

Acht zorgorganisaties bieden ‘s nacht niet uitstelbare zorg thuis

Als projectleider dank ik STMG, Santé Partners (STMR), Thuiszorg Groot Gelre (DrieGasthuizenGroep), Attent Zorg en Behandeling, Innoforte, Pleyade, Vreedenhoff en Insula Dei/Huize Kohlmann voor de fijne samenwerking.
Ceciel

groepsfoto-aftrap-vp-zorg-arnhem-e-o

Arnhem – Vanaf 31 augustus 23.00 uur is het voor alle 440.000 inwoners in Arnhem en omgeving mogelijk om ‘s nachts niet uitstelbare zorg thuis te krijgen. Het bieden van kwalitatief goede, snelle en vakkundige nachtzorg in acute situaties lukt door een bijzondere samenwerking tussen acht zorgorganisaties. Zij werken binnenkort intensief samen in één regionaal team.

In Nederland maken steeds meer mensen overdag gebruik van thuiszorg. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of bij een (langdurige) ziekte. Daarnaast zijn er steeds meer senioren die ondanks een beperking in het dagelijks leven langer thuis kunnen wonen omdat zij thuiszorg ontvangen. Deze klanten kunnen in de nacht plotseling zorg nodig hebben. Voor deze mensen hebben de organisaties STMG, Santé Partners (STMR), Thuiszorg Groot Gelre (DrieGasthuizenGroep), Attent Zorg en Behandeling, Innoforte, Pleyade, Vreedenhoff en Insula Dei Huize Kohlmann de handen ineengeslagen. Tussen 23.00 uur en 7 uur zijn er twee nachtelijke routes voor alle ongeplande zorg die niet kan wachten tot de volgende ochtend.

Klantgerichtheid en kwaliteit van zorg staan voorop
Fred van der Heijden, bestuurder van STMG geeft aan: “Wij zijn er trots op dat we er gezamenlijk óók in de nacht kunnen zijn voor onze klanten wanneer zorg niet uitgesteld kan worden. De kwaliteit van zorg is ons hoogste goed. Door dit samen te organiseren ontstaan er win-win situaties voor iedereen. De voordelen voor de klant zijn het meest relevant. Samenwerken maakt dat klanten die thuis wonen, de juiste deskundigheid en kwaliteit van zorg krijgen. Voor de mantelzorger leidt het tot een lagere belasting. Samen hebben we meer expertise en kunnen we meer betekenen. Vanuit efficiëntere zorg dragen we hiermee bij aan het betaalbaar houden van de zorg. De nauwe samenwerking met de huisartsenpost is ook fantastisch. We gaan zelfs gebruik maken van hun locatie.”

Cliëntenraden betrokken en buitengewoon erkentelijk
Als vertegenwoordiger van de gezamenlijke cliëntenraden geeft Cees Barské aan: “Wij zijn buitengewoon erkentelijk voor dit initiatief van deze acht zorgorganisaties. Het betekent dat er in alle situaties waarin niet gewacht kan worden tot de volgende ochtend, er een passende oplossing is. Zodat klanten snel en adequaat kwalitatief goede zorg ontvangen.”

Eén regionaal nachtteam heeft veel voordelen
De voordelen van één regionaal nachtteam liegen er niet om. Samen maken de organisaties niet uitstelbare zorg in de nacht voor thuiswonende klanten mogelijk. Voor de individuele zorgorganisaties zou dit onhaalbaar zijn. Onder andere het inzetten van de juiste deskundigheid bij elke zorgvraag verhoogt de kwaliteit van zorg. Daarnaast is er sneller hulp mogelijk voor onverwachte zorg die niet tot de volgende morgen kan wachten. Deze snelle adequate zorg leidt tot een verlaging van de belasting van de mantelzorger. Klanten kunnen langer thuis blijven wonen of ze kunnen eerder vanuit het ziekenhuis naar hun eigen huis. Eén regionaal team is efficiënter en daarmee goedkoper én de samenwerking met de huisartsenpost verbetert.

In de praktijk waarmaken
Ank de Lange werkt in dit nieuwe nachtzorgteam. “Voor mij betekent het dat ik uitkijk naar de samenwerking met de huisartsenpost. En ik vind het belangrijk en fijn dat klanten voor zorg die echt niet kan wachten, een beroep op ons kunnen doen.” Gerben Hoegee uit het nachtteam vult aan: “Het is fijn om in hetzelfde gebied elkaar niet meer als concurrent te zien, maar samen te werken waardoor je efficiënter kunt werken.” Elke zorgorganisatie heeft zijn eigen klanten ingelicht over deze nieuwe samenwerking.